Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej WWW. MMBOUTIQUE.PL jest MMhorses Monika Mehlich ul. Sikorki 1 44-120 Pyskowice e-mail:SKLEP@MMBOUTIQUE.PL

MMhorses Monika Mehlich dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez MMhorses Monika Mehlich w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oraz dostarczenia ich do Klienta.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia przez MMhorses Monika Mehlich Umowy Sprzedaży Produktów.

MMhorses Monika Mehlich przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu; adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

MMhorses Monika Mehlich zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania z Serwisu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Serwisu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia przez Klienta zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (opcje przeglądarki internetowej).PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (“ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

 

 

 

UŻYCIE COOKIES

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani oprogramowaniu użytkownika.

Pliki Cookies używane są w następujących celach:

– w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika i optymalizacji procesu obsługi klienta;

– w celu zapamiętania preferencji użytkownika Serwisu (wersji językowej).RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Sklep Internetowy używa następujących typów plików cookies:

·         „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

·         „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 


ZARZĄDZANIE COOKIES

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (np. częściowo ograniczyć [np. czasowo] lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies). W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

 

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów, w tym podanie danych osobowych, są całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług MMhorses Monika MehlichDOSTĘP DO DANYCH

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych MMhorses Monika Mehlich a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: SKLEP@MMBOUTIQUE.PL

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

MMhorses Monika Mehlich nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

MMhorses Monika Mehlich stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.